0

Smetnje »

Širok spektar uređaja koje održavamo podrazumeva i kvarove. Neprekidno pratimo stanje problematičnih tačaka kroz sedam dispečerskih centara.

Krađe i štete »

Najveća nevolja u našem redovnom održavanju opreme su krađe i oštećenja. U tekućem mesecu beležimo 1 krađa i 52 oštećenja opreme, ukupne vrednosti 1.555.655,20 dinara.

Putni prelazi »

Posebno osetljivi deo našeg posla jesu mesta ukrštanja železničkog saobraćaja sa javnim putevima .

Uređaji »

Neprestano radimo na unapređenju našeg procesa rada.

Magacini »

Osnova dobrog redovnog održavanja je magacin sa potrebnom opremom. Pogledajte stanje naših magacina.

Nabavke »

Naša firma podleće Zakonu o javnim nabavkama. Ove godine smo planirali 86, zahtevali 1, pokrenuli 0 i realizovali 0 javnih nabavki.

Mehanizacija »

Za svakodnevno obavljanje našeg posla potrebna je mehanizacija. Pogledajte stanje našeg voznog parka.

Radno vreme »

Đe si bila, zvijezdo danice? Đe si bila, đe si dangubila? Dangubila tri bijela dana?

Događaji na putnim prelazima »

Sakupljamo video materijal o događajima na putnim prelazima. Nažalost, materijala ima i previše. Posetite naš YouTube kanal!

Blog ŽETP »

Važan deo našeg posla je dokumentovanje poslova. Digitalizijemo pravilnike i priče iz svakodnevnog posla. Posetite naš blog!

Prijatelji u akciji! »

Pogledajte odlične materijale sa Youtube kanala Railway Explained. (PRIMEDBA: Kada pokrenete video, kliknite zupčanik i odaberite titlove na našem jeziku!)

Zaposleni

Zapošljavamo 1008 radnika, trenutno imamo 82 slobodnih radnih mesta. Povlačimo 1.243,54 koeficijentnih poena. Naš tipični zaposleni je Dragan Jovanović (53), rođen 2. maja, završio je Srednje stručno obrazovanje 4G, a u našoj firmi radi u kontinuitetu već 30 godina.

Srećan!

Na današnji dan rođeni su poslovođa Dejan Stanković, šef OJ deonice 1.ranga Boško Jaredić, glavni inženjer Saša Nojkić, elektrotehničar Vladan Pešić i poslovođa Ivan Aleksić. Da su nam zdravi i uzbrdo brzi!

Ovog meseca...

Kalendar praznika

RanD[I-O]

Ambijent

U server sali u stanici Beograd Centar trenutna temperatura je 19,9ºC, uz vlažnost vazduha od 41,6%. Detaljniji pregled pogledajte ovde »